Kurumsal İngilizce nasıl planlanmalı?

İngilizce bilen çalışanlara sahip olmak ve dolayısıyla çalışanlarına İngilizce eğitim desteği sunmak isteyen şirketlerin insan kaynakları departmanlarını zorlu bir karar ve seçim süreci bekler. Doğru planlanmamış ve çalışanların gerçek İngilizce ihtiyaçlarına ve beklentilerine yanıt vermeyen eğitim programları, çalışanların zaman içinde katılımda konusunda isteksiz davranmasına ve sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olacaktır. Bu da, üst yönetimde zaman ve para kaybından dolayı memnuniyetsizliğe, çalışanlarda ise şirkete karşı güvensizliğe yol açabilecek istenmeyen bir durumdur.

Peki bir şirket, kendisi için en değerli varlık olan insan kaynağına yaptığı bu İngilizce eğitim desteği yatırımının dönüşünü alabilmek için ne yapmalı, nelere dikkat etmeli? Aşağıda izlenmesi gereken adımlara kısaca değinmeye çalıştık.


1. Adım: Perseonelin İngilizce İhtiyacının ve Beklentilerin Belirlenmesi

İngilizce eğitimini kaç kişinin alacağı ve bunların hangi profilde olduğu, eğitim şeklinin ve bütçesinin belirlenmesinde kritiktir. Örneğin; sayı fazla, personelin İngilizce seviyeleri birbirine yakın ve şirket binası uygun olduğunda, şirket açısından kendi binasında bu eğitimi aldırmak avantajlı görülürken; sayı az ve seviyeler değişken olduğunda öğretmenin şirkete gönderilmesinin maliyet açısından avantajı olmayacak ve bu durumda şirket, personelini eğitim aldıracağı kuruma yönlendirecektir. Aynı şekilde, eğitim alacak personelin hangi departmanda çalıştığı ve İngilizceyi nerede kullanacağı önemlidir.

Satış biriminde çalışıp yabancı kişilerle İngilizce satış görüşmesi yapması gereken birinin İngilizce ihtiyacı ile, bilgi işlem biriminde çalışan birinin İngilizce ihtiyacı birbirinden farklıdır. Biri daha çok konuşma ağırlıklı bir eğitime ihtiyaç duyarken, diğeri okuduğunu anlamaya ve yazmaya ihtiyaç duyacaktır.

Bazı şirketler ise üst düzey yöneticilerinin çok hızlı bir şekilde İngilizce becerilerini geliştirmesine ihtiyaç duyar ve şirkete yönlendirilecek bir öğretmenle birebir İngilizce özel ders almasını ister. Maliyetler yükselecek olsa bile, yöneticinin vaktinin verimli kullanılabilmesi ve zaman kazanımı açısından böyle bir eğitim daha avantajlı görür.  Yine bu aşamada, şirket eğitiminde sektörüne uygun mesleki İngilizce içeriğinin ve ilgili terminolojinin istenip istenmediği, iş İngilizcesi ile ilgili destek beklentisinin olup olmadığı da kurgulanmalıdır.


2. Adım: İhtiyaca Uygun Kurumsal İngilizce Eğitim Şekline Karar Verilmesi 

Şirket bu aşamada eğitim şeklini, İngilizce eğitim alacak çalışan sayısı ve binasının koşulları çerçevesinde değerlendirmeli ve karar vermelidir. Burada seçenekler çeşitlidir:

 • Kendi şirket binasında İngilizce sınıf ya da sınıfları açmak ve personelin binadan çıkmaksızın İngilizce eğitimi almasını sağlamak
 • Çalışanlarını kapalı gruplar halinde seçeceği bir yabancı dil eğitim kurumuna yönlendirmek
 • Çalışanlarının seçeceği yabancı dil eğitim kurumunun standart eğitim programına ve açık sınıflarına katılmasını sağlamak
 • Çalışanlarına şirket içinde ya da yabancı dil kurumu bünyesinde İngilizce özel ders aldırmak

Bu aşamada üst yönetim tarafından onay verilecek kurumsal İngilizce eğitim bütçesinin ne olacağı da önemlidir. Şirket bütçe içinde kalarak kendisine en uygun çözümleri sunabilen İngilizce eğitim kurumu ile çalışma yolunu seçecektir. 


3. Adım: Doğru Yabancı Dil Eğitim Kurumunun Belirlenmesi

Şirket, personelinin eğitim ihtiyacını karşılayacak kurumu belirlerken, şu soruların cevabını aramalı ve kurumsal İngilizce eğitimi teklifi alacağı firmaları bu kriterlere göre değerlendirmelidir:

 • Kurum, İngilizce eğitim içeriği açısından bize seçenekler ve farklı yöntemler sunabiliyor mu?
 • Kurum, ihtiyaçlarımızı anlayabiliyor ve standart İngilizce eğitim programlarının dışına çıkarak buna uygun çözümler üretebiliyor mu?
 • Kurum, kurumsal İngilizce eğitimi alanında deneyimli mi, bu konuda sağlam ve güncel kurumsal referanslara sahip mi?
 • Eğitim kadrosu tecrübe ve yetkinlik açısından ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve personelimize hitap edebilecek yeterlilikte mi?
 • Personelimin İngilizce gelişimini bana düzenli olarak raporlayabilecek sistemli bir organizasyona ve ilgili araçlara sahip mi? En önemlisi, bunu taahhüt ediyor mu?

Kurumsal İngilizce eğitiminde en iyi kurum, sizin ihtiyaçlarınıza en doğru şekilde karşılık verebilen ve herhangi bir olumsuzluk durumunda anında müdahale ederek güler yüzle çözüm üretebilendir.


4. Adım: Eğitim Sonuçlarının Düzenli Raporlanarak, Katılımcı Personelin Gelişiminin İzlenmesi

Personelinin eğitimine yatırım yapan her şirket bunun karşılığını bulduğunu görmek ister. Dolayısıyla İngilizce eğitimine katılan çalışanların gösterdiği gelişimin ve sorumluluklarını ne derece yerine getirdiğinin raporlanması önemlidir. Eğitimi sağlayacak kurum, öğrencilerin;

 • Yoklama / devam durumları
 • Ev ödevi sonuçları
 • Quiz skorları
 • Final sınavı skorları
 • Dikkat etmesi gereken gelişme alanları gibi veri ve değerlendirmelerini çalıştığı şirkete düzenli, ve hatta anlık olarak sağlama hususunda belli bir düzen ve sistemi oturtmuş ve sunabiliyor olmalıdır. 


5. Adım: Eğitim Sonrasında Personelin Öğrendiği İngilizceyi Kullanma ve Güncel Tutma İmkânının Sağlanması

Yabancı dil öğrenimi tamamlandığında, öğrencilerin bol bol pratik, aktif dinleme ve okuma yaparak dil kullanımını hayatlarının içinde tutmaya özen göstermeleri gerekir. Çalıştığı şirkette zaten yabancılarla sürekli iletişim imkânı ve beklentisi varsa, bunu sağlamak çok daha kolaydır. Ancak, bunun mümkün olmadığı durumlarda şirket, yabancı dil eğitimini aldığı kurumdan bununla ilgili ileriye dönük bir imkân sağlamasını (örn. Kurum bünyesindeki konuşma kulübü aktivitelerine katılım gibi) talep edebilir.

Köklü ve yerleşik bir yabancı dil eğitim kurumuyla çalışmak, bu tip imkânların sürekli ve uzun süreli teminini sağlamak açısından kritik önemdedir. Böyle bir kurumla çalışmak istiyorsanız, lütfen buraya tıklayın.

Biz Sizi Arayalım

24 saat içerisinde eğitim danışmanlarımız sizlerle iletişime geçecektir.

gönderiliyor.
Talebiniz ilgili birimlerimize iletildi. En kısa zamanda tarafınıza dönüş sağlanacaktır.