Sık Sorulan Sorular

İngilizce eğitiminin toplam süresi, İngilizce bilgi ve kullanım düzeyiniz, hedefiniz ve seçtiğiniz ders programı ile doğru orantılı olarak 1 ay ilâ 1,5 sene arasında değişiklik göstermektedir

Örneğin, duyduğunu anlama, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma becerilerini geliştirmek ve bunların bütününde dil bilgisi kurallarını tümüyle öğrenmek isteyen çalışan ve haftanın birkaç günü bu eğitime vakit ayırabilecek bir öğrencinin nihai hedefinin TOEFL, IELTS, vb akademik düzey bir yeterlik ölçüm sınavı olduğu düşünülürse, toplam süreç henüz yolun başındaki bir aday için 1 buçuk seneyi bulabilir.

Diğer yandan, tüm dil becerilerini orta düzeye yakın olarak kullanabilen öğrenci adaylarının, spesifik hedeflerine - örneğin: iş yazışmaları, toplantı ve sunum teknikleri, müzakere becerisini kazanma- istinaden hazırlanmış özel bir programla, katılım sağlayabileceği gün sayısı da gözetilerek 1 ayda eğitiminin tamamlanması olasıdır.

Kurumumuzda, her bir öğrenci için özel olarak yapılan seviye belirleme sınavları, öğrencilerimizin İngilizce eğitiminin gelişimi açısından önemli bir yol gösterici niteliği taşımaktadır. Bu sınavın sonucuna göre öğrencimiz genel olarak belirlenmiş toplam 5 seviyenin hangi basamağındaysa 1 okul dönemi içerisinde- örneğin; Şubat- Mayıs- o basamağı tamamlar. Daha açık bir örneklendirmeyle; A1 yani başlangıç düzeyindeki bir öğrenci 2016- 2017 eğitim yılı için Ekim- Şubat döneminde A1 düzeyini, Şubat- Mayıs döneminde A2 düzeyini tamamlayabilir.

Aksan farklılıkları ile birlikte bazı kelimelerin karşılıkları değişiklik gösterir. Örn. bisküvi: İngiliz İngilizcesi, biscuits; Amerikan İngilizcesi cookie
Bu soruya soruyla karşılık vererek size durumu izah etmeye çalışalım. Karşınızdaki kişi size İngilizce bilginizin yeterliğini sorarken “Hangi kurda İngilizce biliyorsunuz?” diye mi sorar, yoksa “Hangi seviyede / düzeyde İngilizce biliyorsunuz?” diye mi sorar? İngilizce bilgisinin geliştirilmesi adına geçerli olan tek kavram “seviye”dir. İngilizcede seviyeler Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate ve Advanced olarak belirlenir. Kur ise, 1 seviyenin iki ya da daha fazla bölüme ayrılmış halidir. Yani bir tam seviye kitabının iki ya da daha fazla bölüme ayrılması sonucu “kur” kavramı ortaya çıkmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken, Uluslararası bazda belirlenmiş seviyelerdeki konu dağılımının kesinlikle bölünemeyeceğidir. Kur kavramı, ülkemizde bir pazarlama ve satış tekniği geliştirilmesi sonucu kullanılmakta ve öğrencinin seviye içerisinden yalnızca bir parçasını alabilecekmiş gibi düşünmesine yol açmaktadır. Oysa ki, Pre-Intermediate düzeyindeki bir öğrenci, “Ben yalnızca Present Perfect Tense’e kadar öğrenmek istiyorum.” diyemez. Dolayısıyla eğitim alırken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri, öğrenmek için başvurduğunuz bir dilin öğrenme sürecinde tam ve eksiksiz eğitim alıp alamadığınızı sorgulamak olmalı. Bu durum, harcadığınız paradan çok, zaman açısından son derece önem arz etmektedir.
Değerli arkadaşlarımız, hepimiz anadilimizi konuşurken belli kurallar çerçevesi içerisinde konuşuruz; fakat doğal edinim yöntemiyle edindiğimiz anadilimizi konuşurken, bu kuralları kullandığımızın farkında dahi olmayız. Örneğin; “İngilizce öğreniyorum.” cümlesini kurarken özneyi nereye gizlediğimizi, yüklemin kaçıncı şahıs ya da hangi zaman ekini alması gerektiğini düşünmeden konuşuruz. Oysa bir cümlenin içerisindeki tüm kelimelerin, anlaşılır olması için düzenlenmiş bir matematiği vardır. Türkçe, dil ailesi, dil bilgisi kuralları, harflerin okunuşları ve telaffuz açısından İngiliz dilinin geldiği ailede bulunan diğer tüm dillerden farklı ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu sebeple anadili Türkçe olan birinin İngilizce'yi az önce bahsi geçen matematik üzerine oturtarak öğrenmesi çok mümkün gözükmemektedir; fakat bu, dil bilgisi kurallarının öğrenilmesinin gerekli olmadığı anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Genel itibarıyla kontekst içerisinde (haber okuyarak, film izleyerek) öğrenme, hatırlatıcı unsurların çok olmasından dolayı daha kalıcı olmaktadır.

YDS puan denkliklerine göre TOEFL iyi bir sınavdır. YDS uygulamasının tam aksine, TOEFL sınavında öğrencinin bilgileri konuşma, okuduğunu anlama, yazma, duyduğunu anlama becerileri ve kelime ve gramer yeterlikleri baz alınarak ölçülür. Yani TOEFL, zor bir sınav değildir. İngilizce'yi gerçekten hangi düzeyde bildiğinizi ölçen bir sınavdır. Beceri tabanlı bir genel dil eğitimi sonrası alınacak TOEFL eğitimi, son derece yeterli olacaktır.

Özel ders programları genel itibarı ile belli bir hedefi olan öğrenciler, topluluk içinde eğitim almanın kendisi için öğrenim sürecinde olumsuz bir faktör olduğu tespit edilen öğrenciler ve standart ders programına uyum sağlayamayan öğrenciler için düzenlenir. Tüm bu etkenler dahilinde özel ders, öğrencinin bireysel hedeflerinin yerini bulabilmesi için özel dersin faydası olacağını söylemek mümkündür. Öte yandan örneğin duyduğunu anlayabilen fakat konuşmada çekingenlik, hata yapma korkusu ya da mükemmeliyet isteği yaşayan öğrencilerimiz için de özel ders, tüm dil becerilerini eşit düzeyde geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için uygun bir yöntemdir.

Biz Sizi Arayalım

24 saat içerisinde eğitim danışmanlarımız sizlerle iletişime geçecektir.

gönderiliyor.
Talebiniz ilgili birimlerimize iletildi. En kısa zamanda tarafınıza dönüş sağlanacaktır.